İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NDAN İSTANBUL DEKLARASYONU

07 Ekim 2016

İİT Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı’nda yayımlanan İstanbul Deklarasyonu’nda, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından girişilen silahlı kalkışmaya karşı Türk halkının sergilediği demokratik direniş takdirle karşılandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı’nda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu’nda, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından girişilen silahlı kalkışmaya karşı Türk halkının sergilediği demokratik direniş teşkilata üye ülkeler tarafından takdirle karşılandı.
İstanbul’da iki gün süren İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı sona erdi. Konferansın son gününde “İstanbul Deklarasyonu” adıyla bir sonuç bildirisi yayımlandı. İİT üyesi ülkelerin gençlik ve spor bakanları tarafından kabul edilen sonuç bildirgesi şöyle:
“Türkiye’nin İstanbul kentinde 5-7 Ekim 2016 tarihlerinde (3-5 Muharrem 1438) gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 3. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansına katılan İİT Üye Devletleri temsilcileri olarak biz; İİT’nin gençlik ve spor gündeminde bulunan öncelikli maddelerini Konferansın ana teması olan “Barış, Dayanışma ve Kalkınma için Gençliğin Güçlendirilmesi” çerçevesinde tartışarak; tüm dönemlerde, barışın ve dayanışmanın bir kalkınma göstergesi ve aynı zamanda refahın ön koşulu olduğunun bilinciyle; evrensel eşitlik çağrısını yineleyerek, ırk, din, cinsiyet, dil, etnik köken, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal koşul nedeniyle hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın gençlik ve spor alanında ulaşılabilir en yüksek standartların her bireyin temel haklarından biri olduğunu kabul ediyoruz; 
Küresel kalkınma gündeminde gençliğin ve sporun öncelenmesi konusunda, “İİT 2025 Eylem Programı”nın önemli rolünü anlıyor, anılan Programın gençlik ve spor alanı ile ilgili ilke ve amaçlarının, gençlik ve spor stratejileri ve politikaları geliştirilmesi sürecinin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini tasdik ediyor, ayrıca sözkonusu Programın ilke ve amaçları arasında yer aldığı şekliyle; değer aşılamaya, aşırıcılık ve her türlü toplumsal musibetle mücadeleye yönelik gençlik forumları ve programlarının teşvik edilmesi, gençlerde kapasite oluşturma ve gençlik değişimi programlarının desteklenmesi, genç istihdamı, kaliteli eğitim sağlanması, girişimcilik ve mesleki becerilerin gelişimine yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemini tekrar teyit ediyoruz;
Bu bağlamda, 13. İslam Zirvesi Nihai Bildirisinin 189. Maddesinin uygulanması ile ilgili olarak, gençlik gelişiminin, kapasite artırımının ve Müslüman toplumlarda genel anlamda kalkınma ve barış ile güvenliğin teşvikinde gençlerin rolünün artırılmasının önemli olduğunun altını çiziyor, aynı zamanda, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin (8/42-C sayılı) kararı uyarınca, 13. İslam Zirvesi programı dahilinde İİT Genel Sekreterliği, ICYF-DC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen Zirve Öncesi Gençlik Etkinliğinde (1. Genç Liderler Zirvesi, 12-13 Nisan 2016) ortaya konarak Devlet Başkanlarının dikkatlerine sunulan tavsiyeleri memnuniyetle karşılıyor, İİT Yan Kuruluşlarına, Bağlı Kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına gençlik ve spor alanında ortak strateji ve politika belgeleri, ilgili kalkınma programları, kapasite artırımı programları, eğitim ve rehabilitasyon programları yoluyla bu Tavsiyelerin uygulanmasını desteklemeleri için çağrıda bulunuyor, ayrıca bu kuruluşların faaliyetlerini ve projelerini, özellikle de "İİT Gençlik Başkenti Programı"nın düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve 2017'de Afrika'da Uluslararası Müslüman Gençlik Forumu'nun organizasyonuna yönelik faaliyetlerini desteklemek amacıyla İİT Kuruluşları ve Üye Devletlerin işbirliği ve koordinasyonu artırmalarını arzu ediyoruz; 
Bu çerçevede, “İİT Ortak Gençlik Stratejisi 2015-2025 Vizyonu”nun ve “İİT Spor Stratejisi: 2017-2025”in tematik önceliklerinin, sürdürülebilir barış, dayanışma ve kalkınma konusunda, “İİT 2025 Eylem Programı”nın ilke ve amaçlarıyla uyumlu olduğunu vurguluyor, küresel gençlik ve spor politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için tüm üye ülke ve bağlı kuruluşların anılan programlara etkin katılımını teşvik ediyoruz;
Müslüman Gençler arasında aşırıcı ideolojiler ve düşünceler yayarak İslamiyet’ten sapmalarına ve uzaklaşmalarına vesile olan terör örgütleri ile mücadele etmek amacıyla, İİT Üye Devletleri içinde halkların ve bilhassa gençliğin bilinçlendirilmesini önemsiyor, bu bağlamda İİT Üye Devletleri gençlerinin istifadesine sunulmak üzere Gençlik Değişimi programlarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor, İİT Üye Devletlerinden, gençlerin şiddete, aşırıcılığa ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür ve sanat gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasını talep ediyoruz;
13. İslam Zirvesi Nihai Bildirisi’nin 192. Maddesine atıfla, Üye Devletler içinde gençler ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarını takdir ediyor, ayrıca İİT amaçlarına hizmet etmek amacıyla bu kuruluşlarla işbirliği ve ortak eylemin teşvik edilmesine yönelik gerekli tedbirleri alması için İİT Genel Sekterliğine çağrıda bulunuyoruz; 
Filistin halkının, bilhassa da gençliğinin kapasitesini özgürce güçlendirme çabalarını engellemesinden ve Filistin Devleti’nin spor alanındaki çalışmalarını baltalamasından dolayı İsrail işgalini kınıyor, İİT üye devletlerindeki gençlik ve spor kuruluşlarının, olimpiyat komitelerinin ve spor federasyonlarının Filistin'in uluslararası spor kuruluşlarındaki konumunu bölgesel ve uluslararası düzeyde desteklemeleri için teşvik ediyoruz; 
Keza,  Kıbrıslı Türklere karşı spor dâhil, gençleri de mağdur edecek şekilde her alanda devam eden izolasyonun sonlandırılmasına yönelik çabaları önemsiyor; İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıkların barışçıl sesinin güçlendirilmesini destekliyoruz.
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından girişilen silahlı kalkışmaya karşı Türk halkının sergilediği demokratik direnişi takdirle karşılıyoruz.
İİT 3. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen organizasyon komitesi üyelerine ve ev sahibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz; 
İİT 3. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı’nın İslam Ümmeti'nin gençliği ve sporu için hayırlı olmasını ve Konferansta alınan karar ve önerilerin uygulanmasında somut ilerleme sağlanmasını diliyor ve 2018 yılında toplanacak olan İİT 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansının Azerbaycan’da gerçekleştirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. 
İslam Ümmeti'nin yararına gösterdiğimiz çabalarda Allah yardımcımız olsun.”