Gıda Borsası Üyeleri İle Toplantı ve Ladik İlçe Mitingi